loadding

IN TỜ GẤP

Hiện nay đa số khách hàng thường nhầm lẫn giữa Tờ rơi và tờ gấp ( đa số nghĩ 2 loại này là 1).Đó là 1 khái niệm sai lầm dẫn đến việc chi tiêu của khách hàng khi có nhu cầu in tờ gấp giá rẻ và tờ rơi giá rẻ vượt ngân sách.

IN ẤNTHIÊN NAM